Medicin

Personalet må ikke give jeres barn medicin - heller ikke penicillin, næsedråber, øjendråber/salve eller anden efterbehandling af sygdomme.

Dog kan vi i tilfælde, hvor der er tale om kronisk syge børn, naturligvis hjælpe forældrene så godt, det er muligt og i det omfang, lederen i samråd med medarbejderne finder det forsvarligt. Henvend jer, hvis dette er aktuelt.  Er det aktuelt at give et barn medicin, vil I altid blive bedt om at komme med en vejledning fra lægen, der blandt andet indeholder virkninger, bivirkninger og dosis, samt hvordan medicinen gives med videre.