Forældresamarbejde

I Børnehuset Nord, lægger vi stor vægt på en imødekommende og positiv daglig kontakt med forældrene. Personalet fra barnets stue er altid klar med en fortælling om dit barns dagligdag – er der ikke mulighed for en længere dialog, laves en aftale om et møde. Forældre er altid velkommen til at deltage i vores aktiviteter efter aftale med stuen.

Forældrekaffe er hygge på stuen sammen med børn, personale og jer forældre, hvor dialogen mellem forældre og personalet bliver vægtet højt.

Forældremøder

Hvert efterår holder vi et forældremøde i Børnehuset Nord. Et typisk forældremøde indeholder følgende:

1) Vi starter nede i salen i børnehaveafdelingen med en velkomst, gennemgang af aftenens program, forældrebestyrelsen fortæller lidt om deres arbejde i året der gik og efterfølgende kommer aftenens oplægsholder på. Oplæg kan fx være Tandplejen, Sundhedsplejersken, Naturskolen osv. Oplægsholder fortæller altid om én af de 6 læreplanstemaer.

2) Så deler vi os i vuggestueforældre og børnehaveforældre på en af stuerne i børnehaveafdelingen. Personalet uddyber emnet som vi lige har hørt om af oplægsholder. Vi fortæller og forklarer hvorfor vi arbejder som vi gør, hvad det udvikler hos børnene og vi viser hvordan vi udfører arbejdet.

3) I løbet af aftenen vælges der medlemmer til forældre- bestyrelsen.

Tolk

Der er mulighed for, at vi kan bestille en tolk til forældre- samtaler, forældremøder og lignende. Hvis du gerne vil have en tolk med til samtaler eller møder, skal du fortælle det til personalet på stuen i god tid, så de har mulighed for at sende bud efter en. Personalet på dit barns stue kan også finde det nødvendigt med tolk til en samtale. Målet med at have tolk med til en samtale er, at vi gerne vil være helt sikkert på, at vi forstår hinanden i forhold til dit barns læring, udvikling og trivsel.

 

Siden er sidst opdateret 5. april 2018