Forældresamtaler

En forældresamtale er en dialog mellem dig/jer som forældre og en af stuens personaler. Dette møde foregår uden børn. Ved mødet tager vi udgangspunkt i små praksis- fortællinger fra dit barns hverdag, udvikling og trivsel her i Nordlundens Idrætshus.  

Vi indbyder dig/jer som forældre til den første samtale ca. 3 måneder efter, at dit barn er startet i vores vuggestue. Når dit barn går fra vores vuggestue til børnehaven bliver du/I inviteret til en brobygningssamtale.

I børnehaven er der en løbende dialog omkring dit barns trivsel og udvikling og der indkaldes til samtale ved behov.

I vores førskolegruppe indbydes du/I til forældresamtale i oktober/november hvor vi tager udgangspunkt i dit barns skolemodenhed. I marts/april bliver du/I inviteret til en samtale hvor vi tager udgangspunkt i skolens brobygnings- materiale og screeningsmaterialet "Vis hvad du kan".

Før sommerferien afholder vi et møde for de kommende førskolegruppebørns forældre.

Du kan læse vores indbydelse til forældresamtaler i Nordlundens Idrætshus her:

Siden er sidst opdateret 4. maj 2022