Sprog

Her dyrker vi sproget og dialogen

Sproget er en vigtig del af menneskers kommunikation. Det er vigtigt, at dit barn får så rigt og nuanceret et dansk sprog som muligt, for at kunne klare sig godt i skolen og kan få sig en uddannelse og senere hen et job. Jo bedre sprogkundskaber et barn har, jo ”rigere” og klogere bliver det! Her i Nordlundens Idrætshus snakker vi med børnene. Vi går i dialog og hører, hvad barnet har på hjertet. Barnets sprog udvikler sig, når det taler med andre. I Nordlundens Idrætshus har vi store erfaringer og faglighed i at understøtte børns sproglige udvikling.

I Nordlundens Idrætshus bruger vi blandt andet læselegs metoden til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Det er et redskab, som giver gode læseoplevelser og som gør det let og sjovt at arbejde med dialogisk læsning.

Her i Nordlundens Idrætshus, bruger vi et sprog screeningsmateriale, som hedder TRAS til vuggestuebørnene. Dette materiale giver pædagogerne mulighed for at følge barnets sproglige og sociale udvikling i de tilfælde, hvor sproget har brug for en ekstra hånd. Vuggestuepersonalet laver en TRAS vurdering lige ved barnets 3 års alder og inden opstart i børnehaven. Denne TRAS vurdering vil blive gennemgået med jer forældre, og en børnehavepersonale – ved overleveringssamtalen.

I børnehaveafdelingen laver vi sprogvurderinger hvert år, på hvert enkelt barn. Her benytter vi os materialet ”Sprogvurdering 3-6 år”.  Det er et elektronisk arbejdsredskab, som kan hjælpe personalet til at vurdere, om vi er på rette vej med barnets talesproglige og før-skriftlige færdigheder.

Forældre vil naturligvis blive inddraget i resultatet af vurderingen.