TOPI

TOPI

I Slagelse Kommune er vi optagede af at udvikle og styrke arbejdet omkring børns trivsel. Derfor har vi, indført et fælles arbejdsredskab på tværs af sundhedspleje, dagpleje, dagtilbud, indskoling og SFO/fritidshjem. Det kalder vi Tidlig opsporing og Indsats.

I Nordlundens Idrætshus arbejder vi med TOPI 2 gange årligt, første gang i september og anden gang i marts. I forældre vil blive orienteret når vi går i gang med TOPI registreringen.